Addres
Hof van Nazareth 53
5421 EC Gemert

 

Welkom!

Stichting Nazareth Gemert

De monumentale Refter en Kapel Nazareth zijn gebouwd in 1856 door de Zusters Franciscanessen, die zich in 1844 in Gemert hebben gevestigd. De Kapel en Refter maken deel uit van het voormalig Klooster Nazareth gelegen aan de Hof van Nazareth in hartje Gemert. De Stichting Nazareth is eigenaar van het gebouw en stelt zich ten doel het monument in stand te houden en te beheren en zo beschikbaar te maken als activiteiten- en ontmoetingscentrum voor de bewoners van Gemert, in het bijzonder voor iedereen die aandacht, advies, hulp of zorg nodig heeft. Alle activiteiten en werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers. Hieronder leest u meer over onze historie en doelstellingen.

Over Stichting Nazareth

Historie

De oprichting van de Stichting Nazareth, in 2018, is een initiatief van verschillende belangenorganisaties in Gemert, namelijk de Senioren Vereniging Gemert (SVG), het Zorg Collectief Gemert (ZCG) en de Stichting Houvast. De bestaande huisvesting van de organisaties in Ruijschenbergh aan de Julianastraat in Gemert werd veel te klein voor alle activiteiten. De vraag naar bereikbaarheid en dienstverlening nam sterk toe, vaak moest er uitgeweken worden naar andere locaties. Hoog tijd voor een nieuwe stek!

De Stichting Nazareth is opgericht om de monumentale Refter en Kapel van het voormalig Klooster Nazareth in Gemert uit 1856, die met sloop werd bedreigd, te behouden en te kunnen benutten voor de doelgroepen van de betrokken organisaties. De betrokken organisaties zijn vertegenwoordigd in het bestuur van de stichting. Er zijn fondsen geworven bij de Provincie Noord Brabant, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en vele anderen en er zijn kredieten en crowdfunding acties georganiseerd onder de inwoners van Gemert om dit mogelijk te maken. De vervallen Kapel Nazareth kon worden aangekocht en om vervolgens te worden gerestaureerd en geschikt gemaakt voor de nieuwe functies. Met deze ondersteuning en de geweldige inzet van de vele vrijwilligers, die daar meer dan 3 jaar aan hebben gewerkt is dit mooie project gerealiseerd en is Kapel Nazareth op 15 mei 2022 officieel geopend.

Meer informatie over dit proces en een mooie fotoreportage van het werk aan dit Rijks- en Gemeentelijk Monument is HIER te vinden op deze site.

Met het in gebruik nemen van de Kapel Nazareth en de Refter op de begane grond in 2022, heeft er een snelle groei van activiteiten plaatsgevonden. Daarmee komt voor de Stichting, na de fase van opbouw, nu de aandacht te liggen op de volgende fase: de exploitatie, de organisatie en de instandhouding daarvan.   

Doelstellingen

De Stichting Nazareth is eigenaar van het gebouw en stelt zich ten doel: Het in stand houden en beheren van de monumentale Kapel en Refter van het voormalig Klooster Nazareth te Gemert ten dienste maatschappelijke en culturele activiteiten van betrokken organisaties, met name gericht op de mensen in Gemert die aandacht, advies, hulp of zorg nodig hebben. Een centrum voor ontmoeting en verbinding van alle Gemertenaren. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst en zal niet meer vermogen opbouwen en aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden van de stichting.

De Stichting draagt in samenwerking met de vaste gebruikers van betrokken organisaties zorg voor beheer en instandhouding van het monument Klooster Nazareth en de faciliteiten van de Kapel en Refter ten behoeve van de bewoners van Gemert.

De Stichting is in samenwerking met de gebruikers actief betrokken bij de invulling van de activiteiten en de ontwikkeling daarvan om dat zo goed mogelijk te faciliteren in Ontmoetingscentrum Nazareth. Onder begeleiding van de Stichting zijn daartoe verschillende commissies opgericht voor onderhoud technisch en dagelijks beheer, culturele en maatschappelijke activiteiten.

De commissies worden door vrijwilligers ingevuld en de verschillende betrokken organisaties zijn daarin vertegenwoordigd.  Nieuw in te stellen commissies spelen in op actuele thema’s.  

Zo’n mooie plek in het hartje van Gemert moet gekoesterd worden in optimale staat behouden en zichtbaar en van nut zijn voor allen. De zusters Franciscanessen, die in 1844 naar Gemert kwamen en hier het Klooster Nazareth stichtten, hebben ons daarin geïnspireerd en hun erfenis nagelaten. Zij hebben 150 jaar lang onbaatzuchtig gezorgd voor de Gemertse bevolking met hart en ziel. In die voetsporen mogen en kunnen treden is een eer maar ook een opdracht! De Stichting Nazareth zal zich inspannen om dat waar te maken en daar op een nieuwe wijze passend in deze tijd een bijdrage aan te leveren.  
  
Bestuur Stichting Nazareth

Interesse in onze activiteiten, vrijwilliger worden,
mail ons op stichtingnazareth@outlook.com

Kapel Podium Nazareth:

In de Kapel Nazareth in Gemert wordt muziek, toneel en beeldende kunst gepresenteerd en worden maandelijks Zalige zondagen georganiseerd.