Addres
Hof van Nazareth 53
5421 EC Gemert

 

Beleidsplan Stichting Nazareth 2023-2025

De oprichting van de Stichting Nazareth, in 2018, is een initiatief van de Senioren Vereniging Gemert (SVG), Zorg Collectief Gemert (ZCG) en de Stichting Houvast.

De Stichting Nazareth is opgericht om de monumentale Kapel van het Klooster Nazareth in Gemert uit 1856, die met sloop werd bedreigd, te behouden en te kunnen benutten voor de doelgroepen van de betrokken organisaties.

Er zijn fondsen geworven bij de Provincie Noord Brabant, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en vele anderen en er zijn kredieten en crowdfunding georganiseerd onder de inwoners van Gemert om dit mogelijk te maken.  Met deze ondersteuning en de geweldige inzet van de vele vrijwilligers, die daar meer dan 3 jaar aan hebben gewerkt is dit mooie project gerealiseerd en is Kapel Nazareth op 15 mei 2022 officieel geopend.

Meer informatie over dit proces en een mooie fotoreportage daarvan is te vinden op onze site: www.stichtingnazarethgemert.nl

Met het in gebruik nemen van de Kapel Nazareth en de Refter op de begane grond in 2022, heeft er een snelle groei van activiteiten plaatsgevonden. Daarmee komt voor de Stichting, na de fase van opbouw, nu de aandacht te liggen op de volgende fase: de exploitatie, de organisatie en de instandhouding daarvan.   

Dit beleidsplan 2023 – 2025 richt zich op die nieuwe fase. Lees hier het hele Beleidsplan 2023-2025

Gemert, mei 2023
Het bestuur van de Stichting Nazareth